มืออาชีพและโรงงานเรย์มอนด์ทนทานด้วยได้รับการอนุมัติ