นี่คือประเภทของน้ำมันที่ผลิตโดยบริษัทนายาซแพรรีจำกัด