ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ป้อนแม่เหล็กไฟฟ้าสั่นเหล็ก