ไฟโดยตรงเตาเผาแบบหมุนเครื่องเป่าเครื่องบดหินปูนหินปูน