หม้อต้มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง