วิเคราะห์ลักษณะของกลไกการบดทรายและการบดอัดด้วยกลไกกระทบเพลาแนวดิ่ง