การจัดจำหน่ายทั่วโลกและการผลิตแร่เหล็กในประเทศสำคัญๆ