เครื่องฉีดหินบดขนาดใหญ่กว่ามมและขนาดตัวอย่างน้อยกว่ามม