กรามลูกตุ้มที่เรียบง่ายที่บดขยี้วิถีการเคลื่อนที่คือ