ถ่านหินและลิกไนต์ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ซาอุดิอาระเบีย