การทำเหมืองแร่แบบแรงเหวี่ยงกากตะกอนทองดูดปั๊มสารละลาย