การใช้เซ็นเซอร์การไหลและตัวแปลงสัญญาณในอุตสาหกรรมเหมืองแร่