ห้องปฏิบัติการบดกรามอ่าวที่จะซื้อสหราชอาณาจักรเท่านั้น