โรงงานผลิตลูกชิ้นแร่ทองคำจากโรงงานผลิตอุปกรณ์ทำเหมือง