หม้อไอน้ำน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในตูนิเซียใช้สำหรับโรงงานอาหารสัตว์