รายชื่อบริษัทสำรวจเหมืองที่ปฏิบัติการในแอฟริกาตอนใต้