กระบวนการบดตะกรันและคัดแยกเหล็กเสร็จสมบูรณ์อย่างไร