ความสำคัญของการขุดและพลังงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไนจีเรีย