กิโลกรัมชั่วโมงกิโลกรัมกิโลกรัมกิโลกรัมน้ำกิโลกรัมหลอดชีวมวลถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ