ใช้เครื่องกำจัดขยะแบบกรวยมือถือในเครื่องขุดแอฟริกาใต้